Arbetsmiljön på Sveriges största arbetsplats

Arbetsmiljölagen gäller på alla arbetsplatser, inklusive skolan. Lagen inkluderar både personal och elever från förskola till gymnasium, vilket betyder att skolan är Sveriges största arbetsplats. Ändå är rubrikerna i tidningarna allt som oftast negativa när det kommer till skolans arbetsmiljö.

Forskning har visat att för mycket stillasittande är skadligt. Idag är det därför vanligt med höj- och sänkbara bord på kontor och andra arbetsplatser med mycket stillasittande. Detta är inte i närheten av lika vanligt i skolor. Det är viktigt med rätt möbler även för barn, om inte viktigare. En annan vanlig åkomma när du arbetar med datorer är musarm. Idag får du byta ut din datormus mot en rullmus eller mousetrapper på de flesta kontor. Det valet borde finnas även för elever.

Varför är arbetsmiljön i skolan viktig?

Svaret på frågan är detsamma som till vilken annan arbetsplats som helst: Elever och anställda ska känna att de är trygga i skolan, kunna vistas i fräscha lokaler med bra ventilation, ge och få respekt och ha möjlighet påverka sitt eget arbete – för att nämna ett fåtal. Skolan som arbetsplats har dock några unika egenskaper som gör arbetsmiljöfrågan extra viktig och ömtålig:

  • Skolplikt – Elever har skolplikt och är därmed skyldiga att vara på skolan. De kan inte säga upp sig som en vanlig medarbetare och byta arbetsplats. Därför har alla ett ansvar att se till att miljön är tillräckligt bra.
  • Elevskyddsombud – Skyddsombud ska enligt lag finnas på varje arbetsplats och den lagen efterföljs i mycket högre grad på andra arbetsplatser än i skolan. Flera skolor har fortfarande inga elevskyddsombud.
  • Utveckling – Ergonomi är extra viktigt när kroppen ännu inte är färdigutvecklad. Arbetsmiljö påverkar också framtidstron och synen på samhället. Trivs barnen i skolan så är chansen större att de lämnar skolan tacksamma och motiverade.

Trygghet och harmoni

Arbetsmiljö handlar inte bara om ergonomi och den fysiska platsen. Det innefattar också bland annat ledarskap, arbetsbörda, stress och mobbning. I skolan där konflikter och mobbning uppstår i högre grad är det särskilt viktigt att arbetsmiljöarbetet utvecklas. Samhället borde ta större ansvar för skolornas arbetsmiljö. Hade arbetsmiljön varit lika dålig på en annan arbetsplats hade det aldrig tillåtits.