Därför sprids smittor på förskolan

Stanna hemma minst två dygn efter att symtomen har gått över. Upprepa frasen tre gånger för dig själv framför spegeln. Om alla gjorde det hade vinterkräksjukan inte fått så stor spridning. Eller? Förmodligen är det en av de mest hållbara tipsen. Men om inte ytorna där viruset kan ha hamnat rengörs, då blir barnen, föräldrarna och personalen smittade – om, och om igen.

Som vi tidigare skrivit om är förskolan en plats där regelbunden städning och hygieniska rutiner är bästa skyddet mot smittspridning. Att anlita ett bra städföretag och inte snåla in på sådana utgifter är mycket viktigt för att bedriva en bra verksamhet. I kombination med rätt och slätt folkvett – stanna hemma två dygn efter det att du tillfrisknat, ja då skulle vi nog inte ha så stora spridningar av kräksjukan varje år.

Varje år kommer nya rön om att den stundande vinterkräksjukan är starkare och kommer slå till extra hårt. Det varierar förstås hur mycket den sprids. Ett bra tips är att hålla koll på ifall det har upptäckts någon ny variant som gör oss mindre motståndskraftiga mot sjukdomen.

Glöm inte torka strömbrytare

Vinterkräksjukan orsakas av ett virus som kallas noroviruset, som är ett virus i gruppen calicivirus. Eftersom vinterkräksjukan är en virussjukdom gäller inte samma principer som vid en bakteriesjukdom. Många blandar ihop virus och bakterier, vilket är två helt skilda saker. Bakterier kan du alltid döda med sprit, men det biter inte på virusen. Virus, däremot, dör av klorbehandlingar. Därför är det bra att du torkar av dörrhantag, strömbrytare och toalett med klorlösningar i smittotider. Läs mer på svt.se.

En god handhygien är viktigt, men handsprit kommer inte bita på viruset. Det är tvål och vatten som gäller. Drick även mycket vatten, eftersom du förlorar mycket vätska om du drabbas.

Om du drabbats, tänk alltså på följande:

  • Drick mycket vätska
  • Tvätta händerna med tvål och vatten
  • Tvätta alla lakan och vädra ordentligt
  • Torka av ytorna med klor
  • Stanna hemma 48 h efter tillfriskning