Ergonomisk förvaring med lagerhyllor

Stärka individen, behandla alla lika oavsett kön, etnicitet, religion och funktionsvariation kanske vid första åtanke låter som en enkel idé. Det är väl bara att bemöta alla med samma värdegrund? Men förskolans pedagoger har flera års utbildning. På förskolan arbetar man aktivt med att skapa kreativa rum där stärkande av individen står i fokus. Ergonomi, förvaring och tillgänglighet är ledord.

Att skapa kreativa rum där varje barns enskilda lust till lek och lärande är en hel vetenskap. Som tur är finns det en massa välutbildade pedagoger på våra förskolor runt om i Sverige som aktivt arbetar för att skapa dessa mötesplatser. I miljön skapar vi antingen harmoni eller kaos, och det är i omgivningen som vi lägger en stor del av den trygghet vi ska känna omkring oss. Ett stökigt, oorganiserat rum kommer skapa otrygghet och stress bland barnen. Det finns enkla knep att minska på stressen, och det är att skapa goda förutsättningar till förvaring. På https://www.witre.se/sv/wsw/lagerhyllor går det att beställa stadiga och säkra lagerhyllor, kombinera det med färgglada lådor som barnen lätt kan skilja på och du är på god väg att skapa den miljö barnen behöver (mer om den kan du läsa på Statens Skolverks hemsida).

Förskolan är en institution

Nej, förskolan är inte barnförvaring. Det är en pedagogisk verksamhet, där det också varje dag arbetar flera tusentals människor som bär, städar, tröstar och leker. Att investera i bra hyllor som gör det enkelt att hålla efter är inte bara viktigt ur barnens perspektiv. Vi vill inte slita ut våra livsviktiga pedagoger i förskolan. I sla.se kan man läsa om hur en förskola totalt brustit i avseende på arbetsmiljön:

”I oktober förra året gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på förskolan i Skövde . Då uppmärksammades vissa brister i arbetsmiljön och krav ställdes på att de skulle åtgärdas. När en uppföljande inspektion gjordes i juni i år kunde förskolan fortfarande inte redovisa någon undersökning och bedömning av risker för ohälsa inom det organisatoriska och sociala området.”

Även val av material är viktigt idag. På många förskolor väljer man bort ohälsosamma plaster som barnen sätter i munnen. Läs mer om det i dn.se.