Föräldrasamverkan

En del föräldrar upplever förskolan som en annan värd, som de inte har någon insyn i. Andra tycker sig ha full koll på vad som händer där. Lösningen för att få den insyn man tycker att man behöver är föräldrasamverkan.

Föräldrasamverkan kan innebära många olika saker. Första steget är ofta att fråga pedagogerna på förskolan hur dagen har varit, när man hämtar barnet. Har man någonting som man vill ta upp, och som tar längre tid, är dock lämning eller hämtning kanske inte det bästa tillfället. Bättre är då att ringa till förskolan lite senare, när det är lugnare och pedagogen har tid att prata.

Utvecklingssamtal och föräldramöte

Vanligen hålls utvecklingssamtal en gång per termin. Som ordet antyder är det barnets utveckling som står i centrum. På mötet diskuterar man vad som kan göras, både på förskolan och i hemmet, för att främja barnets utveckling. För att samtalet ska bli bra är det viktigt att komma dit förberedd. Här är sex punkter, hämtade från Nerikes Allehanda, om vad som kan vara bra att tänka på i förväg.

  • Fråga ditt barn om det är något som han eller hon vill att du tar upp.
  • Om du är kritisk till något – var undrande istället för utpekande. Då får ni ett bättre samtal kring problemet.
  • Ifall läraren tar upp något som inte fungerar kring ditt barn – be om exempel om det känns otydligt!
  • Diskutera hur förskolan/skolan ska jobba för att det som är problematiskt ska fungera bättre.
  • Berätta om vad ditt barn tycker om att göra på fritiden så att lärarens bild blir mer komplett och rättvisande.
  • Följ upp! Vänta inte med dina frågor till nästa utvecklingssamtal. Ta upp det ni diskuterat redan efter några veckor.

Varje termin hålls också ett föräldramöte, där samtliga föräldrar och pedagoger deltar. Det främsta syftet med föräldramötet är att informera om arbetet på förskolan under det kommande halvåret, exempelvis temaarbeten. Det finns också utrymme för föräldrarna att diskutera olika saker, som barnens matsäck vid utflykter med förskolan.