Fukt & mögel allt vanligare

Något som tyvärr blir en allt vanligare upptäckt på landets förskolor är mögelangrepp och fuktskador, och detta är skadligt för byggnaden och för barn och vuxna som vistas där – därför är det viktigt att vidta åtgärder för att förebygga så att dessa typer av angrepp inte sker, innan de sker.

Det bästa sättet att skydda våra barn från mögel och fult är att säkerställa så att dessa ting varken drabbar våra hem eller förskolorna där barnen vistas om dagarna. En allt vanligare förekomst är dock att mögel och fukt upptäcks vid mätningar runt om på landets alla skolor, och när detta sker är det viktigt att man tar tag i sanering direkt. Men bäst är om man från start arbetar för att förebygga att fuktskadorna ens uppstår, och ett knep är att installera något så enkelt som en luftavfuktare.

Hälsorisker med mögel på grund av fukt

Något som är viktigt att känna till är att fuktskador i sig inte är ett hot mot hälsan, men när fuktskadorna ger uppkomst till mögel så blir situationen desto allvarligare. Ofta är det dock först då som människor i den fuktdrabbade lokalen ens lägger märke till att fuktskadorna finns. Det var just vad som hände på en av Enköpings förskolor nyligen, vilket bland annat Enköpings Posten skrev om. Där var det nämligen personal på skolan som reagerat på inomhusmiljön när denne befann sig i en viss del av förskolans avdelningar och därför började man ta prover. Här visade det sig snabbt att det rörde sig om fuktskador i ytterväggarna och en sanering initierade omedelbart. Dock var detta inte första gången som det indikerades att byggnaden här hade problem med fukt, för redan 2012 fanns det vissa saker som pekade på att huset var drabbat av fuktskador då personalen, precis som nu, fick besvär av inomhusklimatet – men proverna som tog då visade ingen förekomst av mögel.