Inskolning av barn på förskola

Det är ingen liten sak när ett barn ska skolas in på förskolan, varken för barnet eller för hens föräldrar. Inte minst beror detta på att det kan råda osäkerhet om hur inskolningen kommer att gå till. Därför är det bra att känna till vilka rutiner som finns redan i förväg.

Inskolning kan ske i grupp eller individuellt. Fördelen med en gruppinskolning är att det är lätt att komma i kontakt med andra föräldrar som befinner sig i samma situation. Den här typen av inskolning är vanligast på större förskolor, som tar emot större årskullar samtidigt. Flera pedagoger är inblandade i inskolningen av barngruppen.

Den andra typen av inskolning är individuell inskolning. Då är en pedagog ansvarig för inskolningen av barnet, vilket gör att inte bara barnet utan även föräldrarna får en kontaktperson.

Om man har några frågor om inskolningen bör man höra av sig direkt till förskolan. Man kan också besöka förskolan, gärna tillsammans med sitt barn.

Längd på inskolningen

Inskolningen kan ske i grupp eller individuellt, och den kan också vara kort eller lång. Den korta inskolningen kallas också föräldraintensiv inskolning. Den innebär att föräldrarna är med barnen på förskolan under tre hela dagar. Efter detta vistas barnen ensamma på förskolan, även om de på vissa förskolor går kortare dagar de första dagarna. Föräldrarna sköter blöjbyten och liknande under de första tre dagarna, för att barnen ska känna sig tryggare i den nya, okända miljön.

Kort inskolning är ett ganska nytt påfund, men blir vanligare och vanligare. Det finns dock fortfarande många förskolor som tillämpar lång inskolning, vilket också var det vanligaste tidigare. En lång inskolning pågår under två till tre veckor. Tanken här är att barnen successivt ska vänja sig vid den nya miljön. Det innebär att de tillbringar längre och längre tid på förskolan, från början en timme och mot slutet en hel dag. Föräldrarna är med i början, men samtidigt som barnen stannar längre och längre är föräldrarna med kortare och kortare tid.