Home »
Skolstart för nyanlända flyktingbarn?

Skolstart för nyanlända flyktingbarn?

Varje år i augusti startar de svenska skolorna sina verksamheter igen efter sommarens uppehåll – men är det verkligen alla barn som kommer få gå i skolan i år? Den pågående debatten just nu handlar om hur även nyanlända flyktingbarn har rätt att få gå i skolan – något som skapat såväl plats- som lärarbrist på många håll i landets kommuner.